Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Benjamin Rade

Benjamin Rade

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Engleski Njemački
Ana Vidov

Ana Vidov

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Francuski Engleski Talijanski
Eduardo Kotlar

Eduardo Kotlar

Zadarska, Grad Zagreb, Zagrebačka

Švedski Talijanski Engleski
Anita Vukoja

Anita Vukoja

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski
Nada Žakula

Nada Žakula

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Talijanski