Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Benjamin Rade

Benjamin Rade

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Engleski Njemački
Sofia Lovrić

Sofia Lovrić

Zadarska, Grad Zagreb, Osječko-baranjska, Zagrebačka, Međimurska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Krapinsko-zagorska, Brodsko-posavska, Varaždinska

Engleski Rumunjski Ruski
Ivana Burica

Ivana Burica

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski Njemački
Ivana Dundović

Ivana Dundović

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Engleski
Ana Mrđen Veršić

Ana Mrđen Veršić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Talijanski
Nikol Dujmović

Nikol Dujmović

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Njemački
Jelena Mrgić Lakić

Jelena Mrgić Lakić

Zadarska

Engleski Talijanski