Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Ivana Burica

Ivana Burica

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski Njemački
Sandra Babac

Sandra Babac

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Engleski Talijanski
Anita Vukoja

Anita Vukoja

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski
Ana Vidov

Ana Vidov

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Francuski Engleski Talijanski
Laslo Kovač

Laslo Kovač

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Mađarski
Ivica Škriljevečki

Ivica Škriljevečki

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Francuski Engleski
Nikol Dujmović

Nikol Dujmović

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Njemački