Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Nenad Marčina

Nenad Marčina

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Njemački
Nikol Dujmović

Nikol Dujmović

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Njemački
Anita Vukoja

Anita Vukoja

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski
Benjamin Rade

Benjamin Rade

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Engleski Njemački
Nada Žakula

Nada Žakula

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Talijanski
Bruno Radić

Bruno Radić

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski Talijanski
Bruno Modrušan

Bruno Modrušan

Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska

Njemački Talijanski
Magda Bevanda

Magda Bevanda

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Talijanski Engleski