Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Tanja Jukić Bračulj

Tanja Jukić Bračulj

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Engleski Njemački
Marija Parat

Marija Parat

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Talijanski
Magda Bevanda

Magda Bevanda

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Talijanski Engleski
Nikol Dujmović

Nikol Dujmović

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Njemački
Vinko Bakija

Vinko Bakija

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Francuski Engleski Talijanski
Ivana Nikolić

Ivana Nikolić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Francuski