Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Sandra Babac

Sandra Babac

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Engleski Talijanski
Mirjana Alaburić

Mirjana Alaburić

Zadarska, Šibensko-kninska

Njemački
Ivica Škriljevečki

Ivica Škriljevečki

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Francuski Engleski
Božidarka Šćerbe Haupt

Božidarka Šćerbe Haupt

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Engleski Njemački Talijanski Hrvatski
Ana Mrđen Veršić

Ana Mrđen Veršić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Talijanski
Mirjana Knežević

Mirjana Knežević

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Talijanski Njemački