Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Lucia Veršić

Lucia Veršić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Istarska

Engleski Njemački
Nikol Dujmović

Nikol Dujmović

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Njemački
Anita Vukoja

Anita Vukoja

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski
Vinko Bakija

Vinko Bakija

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Francuski Engleski Talijanski
Nada Žakula

Nada Žakula

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Talijanski
Anka Vanjak

Anka Vanjak

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski Francuski Ruski
Sandra Babac

Sandra Babac

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Engleski Talijanski
Bruno Modrušan

Bruno Modrušan

Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska

Njemački Talijanski