Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Anita Vukoja

Anita Vukoja

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski
Bruno Modrušan

Bruno Modrušan

Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska

Njemački Talijanski
Igor Županić

Igor Županić

Zadarska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska

Engleski Španjolski
Ana Zubčić

Ana Zubčić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Španjolski Portugalski