Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Mirjana Knežević

Mirjana Knežević

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Talijanski Njemački
Ana Zubčić

Ana Zubčić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Španjolski Portugalski
Anita Vukoja

Anita Vukoja

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski
Ivica Škriljevečki

Ivica Škriljevečki

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Francuski Engleski
Bruno Modrušan

Bruno Modrušan

Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska

Njemački Talijanski
Ivana Dundović

Ivana Dundović

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Engleski