Edukacija članova UTVZD

U srijedu, 20. veljače, s početkom u 14h00, za članove naše Udruge je organizirani edukativni posjet Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju uz stručno vođenje u Galeriji podvodne arheologije MCPA Zadar! Edukaciju je za nas stručno i vrlo nadahnuto odradio mag. arheo. Roko Surić, konzervator arheolog s Odjela prezentacije podvodne baštine, uz svoje ljubazne suradnike. Hvala vam svima na zaista zanimljivom uronu u more arheoloških artefakata našega predivnog Jadrana!