Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Magda Milić

Magda Milić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Talijanski Engleski
Martina Bujić

Martina Bujić

Zadarska, Šibensko-kninska

Njemački Hrvatski
Božidarka Šćerbe Haupt

Božidarka Šćerbe Haupt

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Engleski Njemački Talijanski Hrvatski
Zrinka Brkan Klarin

Zrinka Brkan Klarin

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski
Ana Vidov

Ana Vidov

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Francuski Engleski Talijanski