Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Nada Žakula

Nada Žakula

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Talijanski
Bruno Modrušan

Bruno Modrušan

Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska

Njemački Talijanski
Ana Mrđen Veršić

Ana Mrđen Veršić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Engleski Talijanski
Silvana Vranić

Silvana Vranić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Njemački
Magda Milić

Magda Milić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Talijanski Engleski
Laslo Kovač

Laslo Kovač

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Mađarski
Sonja Lovrić Lilić

Sonja Lovrić Lilić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Engleski Talijanski
Anita Vukoja

Anita Vukoja

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski