Udruga turističkih vodiča Zadra - “Donat”

Turističko vođenje je kompetencija i aktivnost kreativnog interkulturološkog komuniciranja s ciljem stvaranja memorabilnog i transformacijskog iskustva kod turista i posjetitelja.

Ukoliko je danas vodeći turistički „mainstream“ tzv. doživljajni turizam, onda jedino zadarski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu našim turistima i posjetiteljima otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u Zadarskoj županiji i gradu Zadru.

Tanja Jukić Bračulj

Tanja Jukić Bračulj

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Engleski Njemački
Anka Vanjak

Anka Vanjak

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski Francuski Hrvatski
Silvana Vranić

Silvana Vranić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Njemački
Kristina Ćurković Domazetović

Kristina Ćurković Domazetović

Zadarska

Engleski Talijanski Hrvatski
Zdenka Brković

Zdenka Brković

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Njemački Hrvatski
Debora Dabo

Debora Dabo

Zadarska, Ličko-senjska

Engleski Talijanski Hrvatski
Josip Laća

Josip Laća

Zadarska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska

Engleski Hrvatski
Ivana Perić Zrilić

Ivana Perić Zrilić

Zadarska, Šibensko-kninska

Engleski Ruski Hrvatski