Prof. Vežić o Kneževoj palači u Zadru

Prof.dr.sc. Pavao Pavuša Vežić je članovima Udruge održao iscrpno i vrlo zanimljivo predavanje o Kneževoj palači u Zadru. Još jedna od brojnih edukativnih aktivnosti koje UTVZD organizira za svoje članove.