Ines Šelendić

Ines Šelendić

Šetnja gradom i otkrivanje ljepota kulturne i prirodne baštine sastavni su dio Zadra i okolice. Iako sam rođena u Zagrebu, ljubav prema gradu Zadru i njegovoj okolici raste iz dana u dan. Kao arheolog po struci gajim naklonost prema kulturnoj baštini, a kao osoba avanturističkog duha volim planinariti, špiljariti i roniti. Pridružite mi se na turi i otkrijte sa mnom povijesne i prirodne ljepote i tajne zadarskih mjesta. Dopustite si stvoriti uspomene i ponijeti ih kao suvenir doma.


Walking around the city and discovering the beauty of cultural and natural heritage are an integral part of Zadar and its surroundings. Although I was born in Zagreb, my love for the city of Zadar and its surroundings grows day by day. As an archaeologist by profession, I have a fondness for cultural heritage, and as a person with an adventurous spirit, I like hiking, caving and diving. Join me on the tour and discover with me the historical and natural beauty and secrets of Zadar's places. Allow yourself to create memories and take them home as a souvenir.

Zadarska