Lores Kučaić Bobić

Lores Kučaić Bobić

Zadarska, Istarska

Magda Milić

Magda Milić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Sonja Lovrić Lilić

Sonja Lovrić Lilić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Suzana Peša

Suzana Peša

Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska

Vlatka Pehar

Vlatka Pehar

Zadarska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska

Sandra Babac

Sandra Babac

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska

Debora Dabo

Debora Dabo

Zadarska, Ličko-senjska

Kristina Ćurković Domazetović

Kristina Ćurković Domazetović

Zadarska

Nada Supičić

Nada Supičić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Bruno Modrušan

Bruno Modrušan

Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska

Vines Mašina

Vines Mašina

Zadarska, Šibensko-kninska

Ana Vidov

Ana Vidov

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Ivana Breulj

Ivana Breulj

Zadarska, Šibensko-kninska