Dino Alaburić

Dino Alaburić

Zadarska, Šibensko-kninska

Vines Mašina

Vines Mašina

Zadarska, Šibensko-kninska

Anđela Nuić Hrboka

Anđela Nuić Hrboka

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Iva Čakarun

Iva Čakarun

Zadarska, Šibensko-kninska

Ivan Čepić

Ivan Čepić

Zadarska, Šibensko-kninska

Daniela Narančić

Daniela Narančić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska

Martina Krišto Kotlar

Martina Krišto Kotlar

Zadarska, Šibensko-kninska

Martina Bujić

Martina Bujić

Zadarska, Šibensko-kninska

Zdenka Brković

Zdenka Brković

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska

Josip Laća

Josip Laća

Zadarska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska

Anastasia Michele Kingsley

Anastasia Michele Kingsley

Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Suzana Peša

Suzana Peša

Zadarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska

Kristina Ćurković Domazetović

Kristina Ćurković Domazetović

Zadarska

Lucia Veršić

Lucia Veršić

Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Istarska

Lores Kučaić Bobić

Lores Kučaić Bobić

Zadarska, Istarska

Debora Dabo

Debora Dabo

Zadarska, Ličko-senjska

Ivana Perić Zrilić

Ivana Perić Zrilić

Zadarska, Šibensko-kninska

Anka Vanjak

Anka Vanjak

Zadarska, Šibensko-kninska

Josip Paškov

Josip Paškov

Zadarska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska